Överlåtelse av kolonilott

 

Vid överlåtelse av kolonilott gäller hemombud, dvs medlem/arrendator hembjuder

sin lott med eventuell uppförd stuga och förekommande odlingar till föreningen för

försäljning. Ägaren värderar och sköter försäljningen. Eventuella obetalda skulder

till föreningen skall regleras i samband med överlåtelsen. Styrelsen godkänner/ej

godkänner lottens överlåtelse och den nya medlemmen.

                                         

Skriftlig ansökan med uppgift om namn och personnummer samt adressuppgifter

hittar du under Intresseanmälan.