9 steg till egen kolonilott      

1.     1.    Kolla på nätet eller fråga kommunen vilka koloniområden som finns.

2.     2.    Åk runt och kolla i vilket område du vill ha en stuga eller lott.

3.     3.    Ta kontakt med kommunens koloniförening.

4.     4.    Ta kontakt med den förening som administrerar området.

5.     5.    Skriv upp dig på en intresselista. Det finns inget centralt kösystem, varje förening

             ansvarar för sin lista.

6.     6.    Var beredd på att vänta. I populära områden kan kötiderna vara över tio år.

7.     7.    Om det inte är fri marknad gör föreningen en värdering v stugans storlek och

            standard.

8.    8.    Föreningen väljer sedan vem på kölistan som de vill sälja till.

9.    9.    För den som behöver låna för att köpa finns möjlighet att ta kolonistlån genom

            Koloniträdgårdsförbundets avtal med banken.

 

 

Kötid?

 

När vi fördelar lotter tar vi hänsyn till kötid, men vi strävar också efter en någorlunda jämn ålders – och könsfördelning, med/utan invandrarbakgrund inom området. Vår förening är ideell, med blygsam ekonomi och vi medlemmar måste själva klara av det gemensamma arbetet. Vi värdesätter även andra färdigheter än ”gröna fingrar”. Ibland förekommer tungt arbete som fordrar rejäla kroppskrafter och andra gånger tekniska kunskaper eller annan kompetens.

Vi behöver också personer som aktivt vill och kan engagera sig i styrelsearbetet.

 

 

 

Vem kan bli medlem?

 

Medlem i föreningen ska vara myndig och boende i Sigtuna Kommun. Får ej inneha annan kolonilott i Sigtuna eller i Stor Stockholms Kommun.

 

 

Hur mycket kostar det?

 

Medlemsavgiften i koloniträdgårdsföreningen Kaprifolen är 100 kr. Årsavgiften per lott är för närvarande 500 kr och då ingår avgift för vatten. Avgifterna beslutas och fastställs av föreningens årsmöte och kan komma att ändras. Varje medlem deponerar dessutom 200 kr per år. Om medlemmen deltar på föreningens två årliga arbetsdagar behöver ny deposition inte göras nästföljande år. Om medlemmen inte deltar på föreningens arbetsdagar tillfaller depositionen föreningen i form av en arbetsdagsavgift och medlemmen måste göra en ny deposition nästa år. Depositionsavgift för nyckel till klubblokal och redskapsbod är 200 kr, varav 100 kr är deposition. För egen nyckel till toalett erläggs en depositionsavgift på 100 kr som återfås när medlem slutar.

 

Anmälan till kön

 

Kontakta oss gärna via e-post på vidstående sida. Här finns också postadress om Du föredrar detta.

© Kaprifolen 2008